Eerw. heer D.J. Van Keulen - Exodus 34 vs 5-9 Want dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel