Eerw. heer D.J. Van Keulen - Efeze 2 vs 8 - Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave