Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2023 - 2024 - (2024-01-01 VHG Vaassen) Lukas 13 vers 7-8 En hij zeide tot den wijngaardenier; zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet; houw hem uit