Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2023 - 2024 - (2023-08-20 HHG Voorburg) Rom. 7 vs 4 - Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden