Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2023 - 2024 - (2023-07-30 HHG Voorburg) Matth. 7 vs 24a - Een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet