Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2023 - 2024 - (2023-07-30 HHG Voorburg) Markus 6 vs 45-46 En als Hij denzelven hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden