Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2023 - 2024 - (2023-01-08 NHE Gortel) Matth. 13 vs 58 - En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan vanwege hun ongeloof