Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2019-12-25 NHE Gortel) Mattheus 1 vs 20-21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zal zalig maken van hun zonden