Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2019-12-01 NHE Gortel) Mattheus 1 vs 1 - Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham