Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2019-09-01 NHE Gortel) Mattheus 12 vs 28-29 Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen