Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2019-03-31 NHE Gortel) Lukas 19 vs 41-44 Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen