Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-09-18 Loosduinen) 1 Sam. 4 vs 3 - Waarom heeft ons de HEERE heden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen