Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-09-18 Loosduinen) 1 Sam. 4 vs 18 - En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek