Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-08-21 Loosduinen) 2 Sam. 9 vs 6-8 Als nu Mefiboseth, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht, en boog zich neder