Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-08-21 Loosduinen) 1 Tim. 3 vs 16 - En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest