Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-03-25 HHG Urk, Elim) Lukas 23 vs 46 - En Jezus, roepende met grote stemme, zeide; Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest