Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-02-14 HHG Urk, Elim) Lukas 19 vs 41-42 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar