Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2016-02-14 HHG Urk, Elim) Joh. 8 vs 10-11 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar; Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers