Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-12-25 Loosduinen) Lukas 2 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe