Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-12-25 Loosduinen) 2 Petrus 3 vs 13 - Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont