Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-12-06 Loosduinen) Zach. 12 vs 7 - Opdat de heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda