Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-11-15 Loosduinen) Lukas 12 vs 20-21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God