Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-11-08 HHG Urk, Elim) Mattheus 20 vs 33 - Zij zeiden tot Hem; Heere! dat onze ogen geopend worden