Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-11-08 HHG Urk, Elim) Hosea 3 vs 1 - En de HEERE zeide tot mij; Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet