Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-10-25 HHG Voorburg) 1 Petrus 2 vs 7 - U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd; De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben