Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-09-20 Loosduinen) Psalm 23 vs 3a - Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil