Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-09-20 Loosduinen) Joh. 10 vs 26-27 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb