Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-08-30 HHG Voorburg) Lukas 17 vs 32 - Gedenkt aan de vrouw van Lot