Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-08-30 HHG Voorburg) Hand. 4 vs 29-30 En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken