Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-08-09 HHG Urk, Elim) Zach. 8 vs 3 - Alzo zegt de HEERE; Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen