Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-05-24 Loosduinen) Zach. 12 vs 10 - Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden