Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-05-24 Loosduinen) Joh. 16 vs 17 - Sommigen dan uit Zijn discipelen zeiden tot elkander; Wat is dit, dat Hij tot ons zegt; een kleinen tijd, en gij zult Mij niet zien