Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-04-19 Loosduinen) Joh. 4 vs 49-50 Jezus zeide tot hem; Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen