Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-04-19 Loosduinen) Joh. 11 vs 25-26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat