Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-04-12 HHG Voorburg) Joh. 5 vs 28-29 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen