Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-04-05 Loosduinen) Mattheus 28 vs 18 - En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende; Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde