Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-04-05 Loosduinen) Markus 16 vs 2 - En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging