Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-03-15 Loosduinen) Psalm 24 vs 5 - Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils