Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-03-01 HHG Voorburg) Joh. 19 vs 5 - Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen; Ziet, de Mens