Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-02-15 Loosduinen) Markus 7 vs 34 - En opwaarts ziende naar den hemel, zuchtte Hij, en zeide tot hem; Effatha! dat is wordt geopend