Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-02-15 Loosduinen) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens