Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-01-25 HHG Voorburg) Mattheus 19 vs 21 - Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel