Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2015 - 2019 - (2015-01-18 Loosduinen) Ezechiel 3 vs 27 Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis