Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-12-25 Loosduinen) Lukas 19 vs 9-10 Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is