Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-11-16 Loosduinen) Genesis 4 vs 3-5 En Abel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Abel en zijn offer aan