Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-07-20 Loosduinen) Lukas 16 vs 22-23 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham