Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-06-09) 1 Kor. 12 vs 2-3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt