Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-01-19) Exodus 34 vs 5-9 Heere, indien ik nu genade gevonden heb in Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk