Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2014-01-19 Loosduinen) Lukas 2 vs 49 - En Hij zeide tot hen; Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt. Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders