Eerw. heer D.J. Van Keulen - (.) nieuwe preken 2013 - 2014 - (2013-11-03) Joh. 20 vs 21-23 Jezus dan zeide wederom tot hen; Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden